De mond snoe­ren

C’t Magazine - - Apps | Favoriete apps van de redactie -

iOS (gra­tis)

Lek­ker re­laxed dat le­zen op web­si­tes, maar toch al­tijd weer jam­mer van die (zu­re) re­ac­ties on­der­aan in beeld. Die zijn met Shut

Up:Com­ment Bloc­ker ge­luk­kig mak­ke­lijk weg te fil­te­ren. Bij Flickr, Twitch, Fa­ce­book en GitHub zie je geen re­ac­ties meer na het in­scha­ke­len van Shut Up bij de con­tent­bloc­kers in de Set­tings van Sa­fa­ri. Dit geeft je veel meer rust bij het le­zen, plus min­der af­lei­ding door­dat je niet stie­kem toch even door de re­ac­ties gaat brow­sen. Ui­ter­aard zijn sit es te whi­te­lis­ten. Er zijn ook ex­ten­sies voor al­le po­pu­lai­re desktop­brow­sers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.