MSI GeFor­ce RTX 2080 Ven­tus 8G OC

C’t Magazine - - Test | GeForce RTX 2080 -

De gra­fi­sche kaart Ven­tus van MSI lijkt qua de­sign op het eer­ste oog op de Foun­ders Edi­ti­on van Nvi­dia met zijn twee ven­ti­la­to­ren en het an­tra­ciet­kleu­ri­ge ma­te­ri­aal. Er zijn geen op­ti­sche gim­micks zo­als op­lich­ten­de lo­go's te vin­den.

MSI heeft er­voor ge­ko­zen geen der­de ven­ti­la­tor in te bou­wen, waar­door de kaart slechts 27 cen­ti­me­ter lang is. Daar­mee kun je hem ook in een kast stop­pen waar­van je de dri­ve­ca­ge niet kunt ver­wij­de­ren – of in een kast die com­pac­ter is.

De twee 90 mm gro­te ven­ti­la­to­ren staan id­le niet stil, ook niet als je dat ex­pli­ciet aan­geeft bij de Af­ter­bur­ner­soft­wa­re van MSI. Dat zou stan­daard ei­gen­lijk wel zo moe­ten zijn.

Toch blijft de kaart id­le on­hoor­baar stil. Als je aan de slag gaat met 3D-soft­wa­re, hoor je slechts een zacht 1,1 so­ne hard ge­ruis. On­der vol­le­di­ge be­las­ting met Fur­mark komt daar een lich­te zoem bij. Net als bij de con­cur­re­ren­de kaar­ten loont het toch ze­ker de moei­te om de ven­ti­la­to­ren zelf te twea­ken. De tem­pe­ra­tu­ren zijn laag ge­noeg, dus enig ex­pe­ri­men­teer­werk kan geen kwaad.

Sa­men met de kaart van Gain­ward is de Ven­tus de zui­nig­ste in de­ze test. Maar ook de Ven­tus heeft af en toe tot 400 watt uit je voe­ding no­dig.

De MSI GeFor­ce RTX 2080 Ven­tus 8G OC is met een prijs van on­ge­veer 880 eu­ro wel de goed­koop­ste kaart in de­ze test. snel slechts 27 cm groot ge­zoem bij zwa­re be­las­ting

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.