AOC U3277FWQ

C’t Magazine - - Test | 4K-monitors -

De AOC biedt ook een vga- en dvi­poort, maar die zijn niet ge­schikt voor 4K/60Hz. Er­go­no­misch ge­zien heeft AOC een steek­je la­ten val­len met de glan­zen­de zwar­te scherm­rand. Met PIP kun je de op zich diep ver­zon­ken aan­slui­tin­gen naar wens met el­kaar com­bi­ne­ren. Het me­nu kop­pelt kleu­ren­mo­di en beeld­pre­sets, wat de toch al in­ge­wik­kel­de in­stel­lin­gen nog een tik­je in­ge­wik­kel­der maakt.

mak­ke­lijk van sig­naal wis­se­len

vier ty­pen sig­naal­in­gang

glan­zen­de scherm­rand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.