Schei­kun­dig­heid

C’t Magazine - - Eerste Pagina -

We ge­ven eer­lijk toe dat on­ze ken­nis over schei­kun­de heel erg diep is weg­ge­zakt. Pta­ble.com biedt een zeer hel­der en mak­ke­lijk te ge­brui­ken over­zicht van het Pe­ri­o­diek Sys­teem. Fil­ter een­vou­dig op me­ta­len of niet­me­ta­len, edel­gas­sen, vas­te, vloei­ba­re en gas­vor­mi­ge ele­men­ten. Via het tab­blad Ei­gen­schap­pen krijg je per ele­ment het spe­ci­fie­ke smelt­punt, kook­punt, dicht­heid en de atoom­straal, elek­tro­ne­ga­ti­vi­teit en ga zo maar door. De weer­ga­ve kan com­pact in­een­ge­scho­ven zijn, zo­dat het in je ven­ster past, of is op com­ple­te breed­te te zet­ten. So­wie­so is de weer­ga­ve te twea­ken met wel of geen na­men en/of elek­tro­ne­ga­ti­vi­teit. Rechts­bo­ven zit ook nog een zoek­ven­ster, voor als je de weg naar een ele­ment even kwijt bent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.