Dy­nau­dio Mu­sic 1

C’t Magazine - - Test | Luidsprekersystemen -

Coole app, ge­waagd de­sign: de mu­ziek­spea­kers van Dy­nau­dio zijn in ie­der ge­val op­val­lend. En dan niet al­leen als je hem in sig­naal­rood aan­schaft. Er valt te kie­zen uit vier groot­tes: van de ge­tes­te Mu­sic 1 tot en met de Mu­sic 7 in sound­bar-for­maat.

Het in­stap­mo­del met een ge­ïn­te­greer­de ac­cu is dank­zij han­di­ge uit­spa­rin­gen mak­ke­lijk op te pak­ken. De usb-host-poort is han­dig om je te­le­foon mee op te la­den. Als je een iPho­ne of een ou­de iPod aan­sluit, kun je die met­een als mu­ziek­bron ge­brui­ken. He­laas is de keu­ze aan mu­ziek­dien­sten ka­rig, al­leen Ti­dal wordt van­uit de app on­der­steund. Dy­nau­dio le­vert een cou­pon mee voor een abon­ne­ment van ne­gen maan­den. Mo­men­teel draait er een bè­ta voor de mu­ziek­dienst Qo­buz.

De bas­sen heb­ben soms iets te veel na­druk, maar de bas-sec­ties in La­na del Rays 'Vi­deo­ga­mes' ko­men goed uit de verf. Op maxi­maal vo­lu­me is de ver­ster­ker te krach­tig voor de mem­bra­nen en dan be­gint de spea­ker te plop­pen.

We wa­ren erg be­nieuwd naar de 'slim­me' in­stel­lin­gen voor het op­ti­ma­li­se­ren van het ge­luid. De Dy­nau­dio-spea­ker zou zich als je dat wilt moe­ten aan­pas­sen aan de om­stan­dig­he­den in de ruim­te of de af­ge­speel­de mu­ziek. Bij her­rie op de ach­ter­grond re­a­geer­de de Mu­sic 1 niet, maar we kon­den wel mer­ken dat hij zich wat aan­pas­te toen we wis­sel­den naar de be­te­gel­de bad­ka­mer. ge­waagd de­sign net­te app slechts 1 mu­ziek­dienst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.