So­ny SRS-ZR5

C’t Magazine - - Test | Luidsprekersystemen -

De ZR5 van So­ny is een zeer com­pac­te spea­ker. Het ge­o­me­tri­sche blok­jes­de­sign met zijn licht af­ge­ron­de zij­kan­ten past ei­gen­lijk wel zo'n bee­tje in elk in­te­ri­eur.

De spea­ker zelf wordt ste­vig af­ge­schermd door een de­ge­lijk roos­ter. Voor zijn for­maat is hij met 1,8 ki­lo aar­dig zwaar, nog een te­ken dat het qua bouw­kwa­li­teit wel goed zit.

Over de app zijn we ech­ter wat min­der te spre­ken. Het sys­teem lijkt net als bij de Ri­va Are­na meer op de ver­bin­ding via Goog­le Cast te zijn ge­richt. De eer­de­re pro­ble­men met het syn­chroon af­spe­len die daar­bij voor­kwa­men zijn op­ge­lost. De drie speakers die we ge­test heb­ben, speel­den al­les net­jes syn­chroon af.

Het ge­luid van de Z5 was ver­ras­send vo­lu­mi­neus. Wat ook wel vrij bij­zon­der is, is een hd­mi-aan­slui­ting. Als je hem op je tv aan­sluit, wordt het ge­luid van je tv door je he­le huis ver­spreid.

Als je de klei­ne spea­ker com­bi­neert met be­paal­de sound­bars, kan hij net als bij con­cur­ren­ten So­nos en Ya­ma­ha als een draad­lo­ze sur­round­spea­ker in een 5.1-sys­teem fun­ge­ren.

De ZR5 klinkt zeer goed voor zijn for­maat en is ver­ge­lijk­baar met een goe­de boe­ken­plank­spea­ker. De weer­ga­ve be­vat veel de­tail, wat je voor­al bij jazz en klas­sie­ke mu­ziek goed kunt ho­ren. Het ko­pe­len van twee speakers tot een ste­re­o­sys­teem is een goe­de ver­van­gings­mo­ge­lijk­heid voor een pri­ma mi­cro­sys­teem. kop­pe­len via NFC mooi ge­luid wei­nig mu­ziek­dien­sten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.