Teu­fel One S

C’t Magazine - - Test | Luidsprekersystemen -

Toen luid­spre­ker­fa­bri­kant Teu­fel de strea­ming­spe­ci­a­list Raum­feld in­lijf­de, had­den ze voor dat merk in­ter­na­ti­o­naal ge­zien gro­te plan­nen, maar daar is wei­nig van ge­ko­men. Het hoe­ki­ge de­sign is ge­ble­ven, maar het merk Raum­feld wordt in­mid­dels niet meer ge­bruikt. In plaats daar­van staat er nu dan ge­woon Teu­fel op het mu­ziek­sys­teem.

De One S is een klein kist­je met daar­in naar vo­ren ge­rich­te twee­weg­spea­kers en ook twee pas­sie­ve bas­mem­bra­nen aan de zij­kant. De sen­sor­toet­sen aan de bo­ven­kant voel je dui­de­lijk zit­ten, zo­dat je de spea­ker vrij­wel on­ge­zien kunt be­die­nen.

Het lijkt er­op als­of Teu­fel in de clinch ligt met Goog­le. Een paar up­da­tes te­rug zat Goog­le Cast er nog in, maar dat is nu ner­gens meer te be­ken­nen. De app, die in de ver­schil­len­de app-sto­res nog on­der Teu­felRaum­feld op­duikt, is op zich goed te be­die­nen, maar het sys­teem re­a­geert wat traag op in­put. Dat be­gint al bij het her­ken­nen van het sys­teem na het star­ten van de app en loopt door tot het zoe­ken van mu­ziek en het weer­ge­ven daar­van.

De bas is bij de ap­pa­ra­ten van Teu­fel nor­maal ge­spro­ken ruim aan­we­zig, maar de One S 'valt te­gen' op dat punt met een meer neu­traal ge­luid. Erg hard kan hij niet. De ho­ge to­nen zijn net iets te scherp en de cen­traal op de die­pe mid­den­to­nen­spea­ker ge­plaatste twee­ter straalt iets te ge­richt de ruim­te in. zen­der­toet­sen tra­ge be­die­ning ge­richt ge­luid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.