Trans­ferNow

C’t Magazine - - Test / Grote Bestanden Versturen -

Bij de Fran­se ser­vi­ce Trans­ferNow kun je het vrij­ge­ven van ge­üplo­a­de be­stan­den uit­stel­len en het aan­tal down­lo­ads be­per­ken. Up- en down­lo­ads ver­lo­pen snel. Het be­viel ons min­der dat de ser­vi­ce be­stan­den met­een uplo­adt, ter­wijl een ‘Send’-knop sug­ge­reert dat je daar nog toe­stem­ming voor moet ge­ven. Als je een map naar het uplo­ad­ge­bied sleept, wor­den de af­zon­der­lij­ke be­stan­den wel ge­üpload, maar de sub­map­pen niet mee­ge­no­men. Vreemd ge­noeg wordt de ont­van­ger al via mail op de hoog­te ge­bracht ter­wijl de upload nog loopt.

Trans­ferNow ad­ver­teert met ‘niet-op­drin­ge­ri­ge re­cla­me’ bij de gra­tis ver­sie. Dat klopt, maar in plaats daar­van krijgt de ont­van­ger wel er­ger­lij­ke, mis­lei­den­de ‘down­load’-ban­ners van der­de par­tij­en die lij­ken op de ei­gen­lij­ke down­load­knop. Voor on­er­va­ren ge­brui­kers kan een ver­keer­de klik zelfs lei­den tot mal­wa­re – de re­cla­me komt uit het Ad­sen­se-net­werk van Goog­le.

erg snel mis­lei­den­de mails er­ger­lij­ke re­cla­me­ban­ners

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.