LG To­ne Free oor­dop­pen

C’t Magazine - - Nieuws / Hardware -

De nieu­we To­ne Free-mo­del­len van LG lig­gen in­mid­dels in de win­kels: de HBS-FN4 en de HBS-FN6. Het eer­ste mo­del heeft een nor­ma­le op­laad­ca­se, maar de HBS-FN6 is een tik­je an­ders, want de op­laad­ca­se (UV­na­no-ca­se) daar­van is een an­ti­bac­te­ri­ë­le va­ri­ant. Via UV-licht wordt 99,9 pro­cent van ver­schil­len­de soor­ten bac­te­ri­ën de nek om ge­draaid.

De twee mo­del­len heb­ben een ac­cu­duur van 6 uur bij het luis­te­ren en 5 uur bij het spre­ken. Ze zijn elk in wit of zwart te koop. Met de op­laad­ca­se laad je de draad­lo­ze oor­dop­pen twee keer he­le­maal op. Met 5 mi­nu­ten la­den kun je 1 uur mu­ziek luis­te­ren. De tips zijn een gel­ver­sie (me­di­sche kwa­li­teit) voor ex­tra com­fort bij het dra­gen. Er wor­den drie ma­ten mee­ge­le­verd.

Als je de To­ne Frees met een smartpho­ne ver­bindt met Goog­le As­sis­tant of Ap­ples Si­ri kun je de stem­be­die­ning ge­brui­ken. Voor de To­ne Free is sa­men­ge­werkt met Me­ri­di­an Au­dio. De Frees heb­ben elk vier ver­schil­len­de pre­sets: Im­mersi­ve, Bass Boost, Na­tu­ral en Tre­ble Boost. Een equa­li­zer is aan­we­zig. De oor­dop­pen bie­den een Am­bient Sound-mo­de om nog wat van je om­ge­ving mee te krij­gen tij­dens het luis

te­ren naar mu­ziek. De oor­dop­pen heb­ben een IPx4-ra­ting en la­den ge­beurt via USB-C. De BHS-FN4 gaat 100 eu­ro kos­ten, de HBS-FN6 150 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.