3D-FORMULES

C’t Magazine - - Tips / Websites - ▷ felix­boi­ii.git­hub.io/pa­per-plot­ter

Wis­kun­di­ge formules kun­nen zeer mooie 3D-mo­del­len op­le­ve­ren. Op een scherm is dat toch net even een tik­je min­der tast­baar. Een hob­by­pro­ject op felix­boi­ii.git­hub.io/ pa­per-plot­ter maakt het je mak­ke­lijk om formules met mooie plot­ba­re re­sul­ta­ten eerst even in 3D-view te be­kij­ken en naar de fy­sie­ke we­reld te bren­gen. De va­ri­a­be­len zijn nog te twea­ken om het eind­re­sul­taat nog een tik­je mooi­er of ge­de­tail­leer­der te ma­ken. Ver­geet ook de Ad­van­ced-tab niet voor wat kleur, bij­voor­beeld in een vorm van een heat­map. Te­vre­den met het re­sul­taat? Dan duw je op de knop om de pdf te down­lo­a­den. Aan te ra­den is om dik pa­pier te ge­brui­ken of het ge­prin­te re­sul­taat op kar­ton te plak­ken voor wat meer ste­vig­heid. Nu is het al­leen nog maar een kwes­tie van al­le la­gen uit­snij­den, in­ke­pin­gen ma­ken voor het plaat­sen van de la­gen op twee rails en in el­kaar zet­ten maar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.