Door­breek je ge­woon­ten

Hun work-outs mo­gen dan ver­schil­lend zijn, hun ge­woon­ten zijn het­zelf­de. We ver­za­mel­den de ge­woon­ten van ge­zon­de man­nen en ke­ken wat ze met el­kaar ge­meen had­den – zo­dat jij er ook iets aan hebt.

Fitness for Men (Netherlands) - - Fitness For Men -

Twin­ting da­ge­lijk­se ge­woon­ten die ie­de­re ge­zon­de man zou moe­ten doen.

No01 Eet groen­ten bij (bij­na) elke maal­tijd

Dit staat bui­ten kijf, maar het goe­de nieuws is dat het niet ver­ve­lend hoeft te zijn. Ge­stoom­de groen­ten be­hou­den de mees­te voe­dings­stof­fen, maar het klaar­ma­ken is een rot­klus. Met 'mi­cros­tea­ming' ge­bruik je de mag­ne­tron om ze heel licht te ko­ken, dus duurt het niet lang.

“Leg de groen­ten in een en­ke­le laag op een bord en leg er wat voch­tig keu­ken­pa­pier over­heen”, ver­telt voed­sel­we­ten­schap­per J. Ken­ji López-alt.

“Zet de mag­ne­tron op vol ver­mo­gen tot­dat de groen­ten zacht ge­noeg zijn dat je er met een vork in kunt prik­ken. Dit duurt on­ge­veer twee tot vijf mi­nu­ten, af­han­ke­lijk van de ge­bruik­te groen­ten en het ver­mo­gen van de mag­ne­tron.“

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.