Cheat & win!

Met on­ze gids voor de bes­te (en slecht­ste) ge­rech­ten voor de ko­men­de feestdagen.

Fitness for Men (Netherlands) - - Fitness For Men -

Fees­te­lij­ke ge­rech­ten die je niet dik ma­ken.

Het sei­zoen van het de­ca­den­te eten en drin­ken zit er weer aan te ko­men. Om zelf niet aan te ko­men in die pe­ri­o­de, kies je voor on­ze fees­te­lij­ke ge­rech­ten. Die hel­pen je zelfs om toch ge­woon je fit­nessdoe­len te be­ha­len. Je lek­ker­ste (en ge­zond­ste) cheat­maand ooit, be­gint hier!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.