EXTREME ESTAFETTE

Fitness for Men (Netherlands) - - The Big Picture -

Je hebt ge­wo­ne es­ta­fet­te­ra­ces en je hebt de Red Bull Ele­ments. De­ze es­ta­fet­te­ra­ce, die dit jaar voor het 4e jaar werd ge­hou­den, trekt al­ler­lei top­pers aan, van Olym­pisch spor­ters tot we­reld­kam­pi­oe­nen. Die ko­men on­der an­de­re van­we­ge de unie­ke com­bi­na­tie van vier out­door­spor­ten: roei­en, trail run­ning, moun­tain­bi­ken en pa­rag­li­den. De deel­ne­men­de teams be­gin­nen met 12,5 km roei­en, ge­volgd door 11 km trail run­ning door de Fran­se Al­pen. In die 11 km trail moe­ten 1900 hoog­te­me­ters over­won­nen wor­den. Daar­na vol­gen 25 km moun­tain­bi­ken met daar­in 1700 hoog­te­me­ters en een pa­rag­li­ding­par­cours met drie starts (en ui­ter­aard lan­din­gen).

Als­of dat nog niet ge­noeg is voegt de Red­bull Ele­ments een ge­me­ne twist toe aan de estafette. Na het roei­en moe­ten de deel­ne­mers hun boot een ki­lo­me­ter ren­nend mee dra­gen naar de start van de trail run­ners. En ook de pa­rag­li­ders moe­ten hun com­ple­te uit­rus­ting mee dra­gen tus­sen de land- en start­pun­ten. Een ge­woon stok­je door­ge­ven is voor de­ze man­nen (en vrou­wen) niet ge­noeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.