Snur­ken smo­ren met te­gen­ge­luid

Si­lent Part­ner

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Stuff & Things -

Naast trai­ning en ge­zon­de voe­ding is ook een goe­de nacht­rust be­pa­lend voor je vorm. Maar wat nu als er een snur­ken­de part­ner naast je ligt? Re­la­ties sneu­ve­len er­om. Oordop­pen bie­den uit­komst maar heb­ben ook na­de­len. Si­lent Part­ner komt nu met een uit­ste­ken­de op­los­sing. Het ziet er wat pot­sier­lijk uit met die twee plas­tic drup­pels op bei­de neus­vleu­gels ver­bon­den door een draad­je. Maar aan de bin­nen­kant van de Si­lent Part­ner zit een slim sys­teem. Het ge­pro­du­ceer­de ge­snurk wordt na­me­lijk be­stre­den met een te­gen­ge­luid. Dit zorgt er­voor dat de ge­luids­gol­ven el­kaar op­hef­fen. Sim­pel ge­zegd: min keer min is plus. Dit cre­ëert een ‘si­lent zo­ne’ rond de snur­ker. Of het heel goed werkt we­ten we niet. Op on­ze re­dac­tie is er na­me­lijk nie­mand die snurkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.