Jaar­lijks wordt er tus­sen de 1,7 en 2,6 mil­jard kilo voed­sel weg­ge­gooid in Ne­der­land. Niet te veel ko­pen scheelt, net als goed op­ber­gen. Met de­ze tips blijft voed­sel langer houd­baar.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Brandstof -

2-3 da­gen langer houd­baar 5-6 da­gen langer houd­baar Ook ge­noeg van die drab on­der­in de zak sla of spi­na­zie? Zuur­stof­te­kort is de oor­zaak. Prik een paar gaat­jes in het plas­tic en de sla blijft fris en knap­pe­rig. Leg zoe­te aard­ap­pels niet in de koel­kast, de kou­de lucht zorgt er­voor dat het zet­meel om­ge­zet wordt in sui­ker. In de voor­raad­kast is be­ter. 1 week langer houd­baar Pak de sten­gels van ba­na­nen in met huis­houd­fo­lie om te voor­ko­men dat ze snel bruin wor­den. Pak ze ech­ter niet al­le­maal in – (over)rij­pe ba­na­nen zijn perfect voor in sha­kes. Doe hal­ve avo­ca­do’s in een lucht­dicht bak­je met een stuk wit­te ui. Het zwa­vel zorgt er­voor dat de avo­ca­do min­der snel ver­pie­tert. 3-4 da­gen langer houd­baar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.