Bak lang en op laag ver­mo­gen om je vlees tot aan het pro­fes­si­o­ne­le toe mals te krij­gen.

Fitness for Men (Netherlands) - - Start // Brandstof -

Af­ge­lo­pen zo­mer zet­te de trend weer door: men­sen die in plaats van de stan­daard (half ver­kool­de) worst­jes lie­ver mal­se kip­pen­vleu­gels, spa­re­ribs en het ty­pisch Ame­ri­kaan­se bris­ket van de bar­be­cue ha­len. “Het eni­ge wat je no­dig hebt, is een bar­be­cue met een dek­sel,” al­dus de Brit­se bar­be­cue­spe­ci­a­list To­by Shea. “Leg het vlees niet recht boven de he­te ko­len, maar juist weg van de hit­te­bron en laat de rook je vlees ga­ren.” Hout­snip­pers zor­gen voor die ka­rak­te­ris­tie­ke smaak, maar ge­bruik er niet te veel van. “Een klein hand­je is vol­doen­de, an­ders wordt de smaak te bij­tend,” ad­vi­seert Shea. Zijn laat­ste tip voor het perfect ge­rook­te vlees: “Chill. Maak je geen zor­gen over de tem­pe­ra­tuur, houd ge­woon de bar­be­cue ge­slo­ten en check al­leen na­dat de mi­ni­ma­le bak­tijd (zie hier­on­der) is ver­stre­ken. Een­maal klaar kun je het vlees in­pak­ken in alu­mi­ni­um­fo­lie, zo blijft het uren mals.” Vol­gen­de zo­mer ben jij de bar­be­cue­ko­ning. Of waar­om wach­ten tot de zo­mer?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.