SLOTWOORD

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Spieren -

5 draai­en

RUSSIAN TWIST RECHTS Span je co­re aan om te ver­mij­den dat je voe­ten of de ket­t­le­bell de grond ra­ken ter­wijl je van zij naar zij draait.

WISSELENDE DUMB­BELL LUNGE BOVEN Houd je borst naar vo­ren en zet af op je voor­ste been om naar de uit­gangs­po­si­tie te­rug te gaan.

Train be­we­gings­pa­tro­nen in plaats van spe­ci­fie­ke spier­groe­pen om spie­ren op te bou­wen, je pres­ta­ties te ver­be­te­ren, bles­su­res te ver­min­de­ren en je­zelf net zo goed te voe­len als je er­uit­ziet.

4 aan­span­nen

PLANK Houd je lichaam ge­span­nen en recht en laat voor­al je heu­pen niet door­zak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.