DE EXPERT

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Train -

voe­len en helpt met het leeg­ma­ken van je hoofd. Dit kan niet wor­den ge­zegd van de tren­dy anae­ro­be car­dio zo­als cir­cuit­trai­ning of HIIT, wat ge­hakt maakt van je lichaam en je her­se­nen uit­put.

Kort en krach­tig

Be­grijp me goed, ve­le uren op de fiets of hardlopen bo­ven­op je we­ke­lijk­se rou­ti­ne met ge­wich­ten heeft ge­vol­gen voor je pres­ta­ties. Je kunt on­mo­ge­lijk fris zijn voor een squatwork-out als je er net een hal­ve ma­ra­thon op hebt zit­ten. Ook als je je te hard pusht tij­dens het hardlopen, zal de ex­tra druk die dat op je be­nen legt je oe­fe­nin­gen voor je on­der­lijf on­der­mij­nen en kun je snel­ler ge­bles­seerd ra­ken. Om nog maar te zwij­gen van het te­niet doen van de hier­voor ge­noem­de voor­de­len.

Het ge­heim zit in het kort en mak­ke­lijk hou­den van je car­dio. Als je spie­ren wilt NAAM //TONY GENTILCORE SPECIALITEIT //KRACHT EN CON­DI­TIE op­bou­wen, raad ik aan slechts twee of drie kor­te ae­ro­bi­sche ses­sies van 20-30 mi­nu­ten per week te doen. Dit kan va­ri­ë­ren van net vol­doen­de trai­ning om je hart­slag in zo­ne 2 te krij­gen, zo­als een rond­je in het park, of een paar baan­tjes in het zwem­bad of zelfs een ste­vi­ge heu­vel­wan­de­ling. Je hebt er niet eens een hart­slag­me­ter voor no­dig. Je meet je bpm ge­woon door je vin­ger 10 seconden aan de pols te hou­den en dit ge­tal te ver­me­nig­vul­di­gen met 6. Zo lang je je aan de re­gels voor zo­ne 2 houdt, boek je veel re­sul­taat met een ge­rin­ge in­span­ning. to­ny­gen­til­co­re.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.