DE PER­SO­NAL TRAI­NER

Fitness for Men (Netherlands) - - Experts // Versus -

Hoofd per­so­nal trai­ning bij Em­bo­dy Fit­ness (em­bo­dy­fit­ness.co.uk)

Wat het doel van on­ze klan­ten ook is, ge­wicht is bij ons geen be­pa­len­de fac­tor. Wij stre­ven naar vet­ver­lies en dat con­tro­leer je niet door op een weeg­schaal te gaan staan.

Da­ge­lijk­se schom­me­lin­gen in ge­wicht ont­staan door voe­ding en hy­dra­ta­tie. Men­sen die op di­eet zijn ver­lie­zen naast vet ook spier­mas­sa. Dat lijkt mis­schien po­si­tief op de weeg­schaal maar kan slecht zijn voor vet­ver­lies op lan­ge ter­mijn en voor de ge­zond­heid in het al­ge­meen. Des­on­danks kan da­ge­lijks we­gen hel­pen de on­be­wus­te eet­ge­woon­tes te min­de­ren. Waar­schijn­lijk ligt dat ten grond­slag aan het suc­ces van dit on­der­zoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.