4

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Supplementen -

ENERGIEHERSTEL MET ZINK

Een te­kort be­scha­digt de spie­ren, gaat ten kos­te van kracht en ver­min­dert je afweer. “Aan­vul­len van zink helpt je bij het voor­ko­men van in­fec­ties”, al­dus Ny­man. “Zink helpt je bij het groei­en, de pro­duc­tie van cellen en, heel be­lang­rijk, houdt het tes­tos­teron­ni­veau op peil.” Het on­der­steunt te­vens een goe­de nacht­rust, dus neem het een half uur voor het sla­pen gaan.

BESTRIJD IN­FEC­TIES MET VISOLIE

Blijf rus­tig on­der al­le om­stan­dig­he­den, want als het stres­shor­moon cor­t­i­sol stijgt, is het las­ti­ger voor je lichaam om vreem­de an­ti­ge­nen te be­strij­den. Ome­ga 3­vet­zu­ren in je da­ge­lijk­se do­sis visolie hel­pen cor­t­i­sol­ni­veaus ver­la­gen als je ver­moeid bent, maar zijn ook goed voor de her­se­nen en het hart. Antho­ny Ny­man is per­so­nal trai­ner en voe­dings­des­kun­di­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.