Mag ik trai­nen als ik ziek ben?

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Supplementen -

Ja, dat mag. Doe ech­ter geen bru­te oe­fe­nin­gen met ho­ge in­ten­si­teit, want dan maak je het al­leen maar er­ger. On­der­zoek door de uni­ver­si­teit van In­di­a­na toont aan dat 40 mi­nu­ten per dag spor­ten op 70% van je nor­ma­le ca­pa­ci­teit geen kwaad kan. An­de­re on­der­zoe­ken heb­ben aan­ge­toond dat ma­ti­ge in­span­ning je afweer sti­mu­leert en in­fec­ties helpt be­strij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.