INSTRUCTIES

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Homework -

Neem de po­si­tie aan en voer de be­we­gin­gen in de juis­te volg­or­de uit. Ga di­rect van de ene be­we­ging door naar de vol­gen­de. Doe van elke po­si­tie drie herhalingen per kant. Doe daar­bij eerst al­le herhalingen aan de ene kant en daar­na die aan de an­de­re kant. Te mak­ke­lijk? Doe dan twee ex­tra herhalingen per kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.