Hoe werkt het?

Fitness for Men (Netherlands) - - Train // Body Work -

De baan­bre­ken­de chi­ro­prac­tor Vla­di­mir Jan­do ont­dek­te dat er twee spier­groe­pen ac­tief zijn in je lichaam, die hij als to­nisch of fa­sisch om­schreef. Het to­ni­sche sys­teem bestaat uit flexors die krim­pen en strak­ker wor­den naar­ma­te je ou­der wordt. De spie­ren in het fa­si­sche sys­teem be­staan uit ex­ten­sors, die zwak­ker of be­perk­ter wor­den (zie ‘het prin­ci­pe van Jan­do op p. 126). De­ze work-outs ge­brui­ken li­chaams­ge­wicht mo­ves, los­se ge­wich­ten en oe­fe­nin­gen met de ge­wichts­band. De­ze kun je in de sport­school of thuis uit­voe­ren om de spie­ren te rek­ken of te ver­ste­vi­gen, net wat je no­dig vindt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.