An­sjo­vis

Foodies - - VOORWOORD - Joa­chim Hil­horst

Een stuk­je Wi­ki­pe­dia: de an­sjo­vis ( en­grau­li­sen­cra­si­co­lus) is een vet­te vis, een bron van al­ler­lei goe­de vet­ten en vet­zu­ren. En bo­ven­al erg lek­ker. Het vis­je kan tot 20 cm lang wor­den en wordt veel ge­van­gen in de Mid­del­land­se Zee. Ook in de Noord­zee komt an­sjo­vis voor. Vroe­ger was het zelfs een ty­pisch Ne­der­lands zo­mer­vis­je. Ze wer­den in de paar­tijd en­mas­se ge­van­gen in de Zui­der­zee. De ha­ring en sar­dien zijn fa­mi­lie van de an­sjo­vis. Sar­dien is ide­aal voor op de BBQ (goed op de gra­ten let­ten); ha­ring hap je ge­woon zo, met of zon­der uitjes. An­sjo­vis wordt voor­al ge­fer­men­teerd of in­ge­maakt ge­ge­ten. De le­gen­da­ri­sche Ro­mein­se vis­saus ga­rum werd hoogst­waar­schijn­lijk ge­maakt met an­sjo­vis. Azi­a­ti­sche vis­saus kan niet zon­der en zelfs in de be­roem­de En­gel­se wor­ces­ter­saus zit ge­fer­men­teer­de an­sjo­vis. Je koopt an­sjo­vis meest­al in­ge­blikt in olie. Maar je kunt hem ook vers ko­pen op de markt – de prij­zen zijn reu­ze­schap­pe­lijk. Op p. 90 lees je hoe je de vis­jes in­legt in zout. Met een voor­raad­je van een paar ons doe je maan­den­lang. Geen pro­bleem, want in zout en ge­koeld zijn an­sjo­vis­jes heel lang houd­baar. Wat doe je er­mee? Ge­bruik ze bij­voor­beeld in een stoof­scho­tel als bij­zon­de­re smaak­ma­ker, in de pas­ta­saus, op een tos­ti, in an­sjo­vis­bo­ter (met wat ci­troen­schil) of maak er an­sjo­vis­may­o­nai­se mee – de mo­ge­lijk­he­den zijn ein­de­loos. Ik heb al­tijd een pot­je in de koel­kast staan. Maar wat heb­ben we nog meer? We heb­ben een écht zo­mer­num­mer ge­maakt: ge­nie­ten aan het zwem­bad (p. 12) en van de heer­lij­ke zo­mer­oogst (p. 62). En we pak­ken na­tuur­lijk een ter­ras­je – elk jaar is het weer de vraag wat het zo­mer­drank­je van het jaar is. Als je het mij vraagt is het een ijs­koud bier­tje. Liefst een pils. Bier­ken­ner Ray­mond van der Laan schreef een boek over bier. Van­af p. 52 legt hij uit hoe bier wordt ge­maakt en wat de ver­schil­len tus­sen de voor­naams­te soor­ten zijn. Ver­der heb­ben we re­cep­ten uit het nieuw­ste boek van de le­ven­de Ita­li­aan­se le­gen­de An­to­nio Car­luc­cio, we heb­ben ijs, brood, ko­mijn, la­vas - het is kort­om te veel om op te noe­men. Had ik maar niet zo lang door moe­ten gaan over de an­sjo­vis. Veel kook- en lees­ple­zier!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.