Groen = gaan!

Hij is niet al­leen de dra­ger van noot­jes, fruit, kaas­jes en dres­sing – ook voor de groe­ne ba­sis van je sa­la­de valt er ge­noeg te kie­zen. Wordt het knap­pe­ri­ge fri­sée, krui­di­ge mes­clun of fris­zu­re pos­te­lein?

Foodies - - VOOR­WOORD -

Groe­ne sa­la­des

Je kunt een sa­la­de zo ex­tra­va­gant aan­kle­den als je zelf wilt, maar het be­gint bij de groe­ne ba­sis. Ga je voor pos­te­lein, fri­sée, ei­ken­blad of mes­clun? . . . . . . . . . . . . . . .

Ge­bruik in vi­nai­gret­tes ook eens jon­ge knof­look. Hij is wat mil­der en fris­ser van smaak dan de ge­droog­de va­ri­ant. Ide­aal wan­neer je hem rauw ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.