In­ter­view: Bak­huis Til­burg

Foodies - - INHOUD -

Een bak­huis zo­als vroe­ger, waar men­sen van al­le cul­tu­ren ge­za­men­lijk brood kun­nen bak­ken. Al­es­san­dra Mig­nar­di ver­telt over haar bij­zon­de­re pro­ject in Til­burg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.