Goodies

Of we nu aan de Cô­te d’Azur zit­ten of ver­toe­ven in Run­dum­hau­sen, op zin­de­ren­de zo­mer­da­gen is het met de­ze coo­le goodies goed uit te hou­den. Ice ice ba­by!

Foodies - - INHOUD -

It’s sum­mer, maar heb je al je ac­ces­soi­res al? Schrijf op je wish­list: een pa­pe­gaai-ijs­blok­jes­vorm, een ko­kos­noot­o­pe­ner en een cork­ci­cle-wijn­koe­ler. . . . . . . .

22

dien­blad Met dit chi­que goud­kleu­ri­ge in bam­boe­look waan je je diep in de jun­gle van je ei­gen ach­ter­tuin. Je ser­veert er een van de heer­lij­ke pool­food­ge­rech­ten uit de­ze foodies op (p. 16) en met een beet­je ge­luk zie je in het spie­gel­glas de buur­man voor­bij zwie­ren aan een li­aan… Prijs: 29,99 eu­ro. hm.com

ijs­blok­jes Met de­ze to­ver je zelfs een glas wa­ter nog om in een zo­mers feest­je, dus het wow-ef­fect van de­ze tro­pi­sche ijs­vo­gels in je cai­pir­in­ha of mar­ga­ri­ta valt niet te over­zien… Ge­ga­ran­deerd een suc­ces. Prijs: 3 eu­ro. he­ma.nl

Om een zon­ne­steek te voor­ko­men is een ijs­koud drank­je

koe­lop zijn tijd een must. In de­ze fraaie, licht­blau­we box

in vin­ta­ge look pas­sen maar liefst zes fles­sen wijn en zes­tien fles­jes bier. Ide­aal dus voor een fa­mi­lie­pick­nick of een bar­be­cue met vrien­den. Prijs: 89,99 eu­ro. vt­wo­nen.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.