We

Foodies - - FOOD NOTES -

...de mix van sla­blaad­jes in mes­clun­sa­la­de. De naam komt uit het Proven­çaals dia­lect en be­te­kent ‘meng­sel’. De sa­la­de is uit­ge­von­den door Fran­cis­ca­ner mon­ni­ken uit Ci­miez, een ou­de wijk van Ni­ce. In een tra­di­ti­o­ne­le mes­clun gaan ze­ven soor­ten jon­ge blad­sla en krui­den, waar­on­der ru­co­la en ker­vel, en wil­de krui­den als melk­dis­tel en pim­per­nel. Te­gen­woor­dig zit er vaak ba­ta­vi­a­sla, fri­sée­sla en spi­na­zie in de mix. Kijk voor een sa­la­de met mes­clun op p. 110. ... surf and turf-ge­rech­ten die vlees en vis com­bi­ne­ren. De term komt uit Ame­ri­ka in de ja­ren 60 en de be­kend­ste com­bi­na­tie is kreeft en bief­stuk, zo­als in de surf and turf sand­wich op p. 21. Het idee van ko­ken met een com­bi van zee­voed­sel en land­voed­sel is al eeu­wen­oud. Denk aan Spaan­se pa­el­la of Cre­ool­se jam­ba­laya met kip en schaal- en schelp­die­ren. An­de­re be­ken­de com­bi­na­ties zijn inkt­vis met ge­rookt spek en sint-ja­kobs­schel­pen met pan­cet­ta. ...de mul­ti­func­ti­o­ne­le coeur de boeuf. De ge­rib­bel­de vlees­to­maat heeft ste­vig vrucht­vlees, is niet wa­te­rig en heeft een vol­le, fris­se Me­di­ter­ra­ne smaak. Hij rijpt van bin­nen naar bui­ten en je kunt hem zo­wel groen of groen-oran­je in kou­de sa­la­des ge­brui­ken als don­ker­rood in war­me ge­rech­ten. Mooi als de­co­ra­tie­ve to­maat op je bord, maar ook heer­lijk in de to­ma­ten­soep. Bier is aan een ech­te op­mars be­zig; spe­ci­aal­bie­ren FOODNOTES­zijn steeds hip­per en het aan­bod groeit ge­staag. Ook het com­bi­ne­ren met spijs wordt steeds po­pu­lair­der. Bij Stich­ting Brouw­boer­de­rij

van bier­ken­ner en -som­me­lier Fred Pen­ners kom je al­les te we­ten over smaak­com­bi­na­ties met bier, maar ook over de ge­schie­de­nis van bier en am­bach­te­lijk brou­wen. brouw­boer­de­rij.nl Gei­ten­vlees

is een de­li­ca­tes­se, al­leen we­ten veel men­sen dat nog niet. De mees­te boe­ren hou­den de melk­gei­ten voor de gei­ten­kaas en ver­ko­pen de bok­jes in het bui­ten­land. Ben je be­nieuwd naar de smaak van gei­ten­vlees? Via koop­een­geit.nl kun je een deel van een geit ko­pen en bij elk stuk vlees ont­wik­kel­de Mi­che­lin­chef Jo­ris Bij­den­dijk van res­tau­rant RIJKS® een lek­ker re­cept. koop­een­geit.nl

Wat is een klas­sie­ke vi­nai­gret­te? Vi­nai­gret­te komt van ‘vin’ en ‘ai­g­re’, wijn en zuur. Een klas­sie­ke vi­nai­gret­te heeft als ba­sis wit­te- of ro­de­wijn­azijn, mos­terd, olie, zout en pe­per. Op­ti­o­neel kun je de azijn in de dres­sing ge­deel­te­lijk ver­van­gen door ci­troen­sap, fijn ge­snip­per­de sja­lot toe­voe­gen en ge­hak­te ver­se krui­den toe­voe­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.