Ja­cob Jan Boer­ma

In zijn res­tau­rant De Leest kookt drie­ster­ren­chef Ja­cob Jan Boer­ma op het al­ler­hoog­ste ni­veau, maar thuis gaat hij lie­ver voor sim­pel, snel en voor­al ge­zond. “Die ba­lans is es­sen­ti­eel om recht­op te blij­ven staan, an­ders red je het niet op dit ni­veau.”

Foodies - - FOOD NOTES -

1

Om in op­ti­ma­le ge­zond­heid te blij­ven drink ik de he­le dag door wa­ter, dus ik heb al­tijd een es brui­send wa­ter in huis. Niet al­leen om ge­hy­dra­teerd te blij­ven, maar ook om­dat je er een vol ge­voel van krijgt. Tij­dens het werk moet ik zo veel proe­ven dat het voor mij moei­lijk is om op ge­wicht te blij­ven. Veel wa­ter

2

drin­ken helpt daar­bij. We heb­ben al­tijd vers fruit in huis. Si­naas­ap­pels, man­da­rij­nen, ki­wi’s, bos­bes­sen… On­ze klei­ne werkt te­gen­woor­dig met ge­mak twee bak­jes fram­bo­zen weg, vindt-ie heer­lijk. Wat dat be­treft staat al­les bij ons thuis in het te­ken van ge­zond­heid. Die ba­lans is no­dig om t te blij­ven. Al he­le­maal om­dat we op vrije da­gen vaak ook el­ders wor­den uit­ge­no­digd om te ko­men eten…

3

Er is wei­nig zo lek­ker als ge­toast brood met een dun laag­je smeer­kaas, ex­tra be­le­gen Hol­land­se gei­ten­kaas, wat roc­ketsla, een to­maat­je en vers­ge­ma­len zwar­te pe­per. Het moet wel Goud­kuip­je zijn, al eet ik als die op is ook wel­eens de kin­d­er­va­ri­ant die we voor ons twee­ja­ri­ge zoon­tje in huis heb­ben.

4

En die to­ma­ten? Dat zijn meest­al de Tasty Tom trosto­ma­ten. De zoet­heid is goed en ze zijn lek­ker fris, ste­vig en sap­pig te­ge­lijk. Ja, echt ga­ve to­maat­jes! Ik eet ze ‘s nachts ook wel­eens als snack. Ge­woon zo, of be­strooid met ge­rasp­te gei­ten­kaas, eur de sel en zwar­te

5

pe­per. Ik heb een stress­vol­le baan, dus als ik ‘s nachts thuis­kom neem ik al­tijd even de tijd om tot me­zelf ko­men. Dat doe ik graag met een kop thee met een wolk­je melk er­in. Four Le­a­ves Fleurs de Jas­min – een groe­ne Sen­cha­thee vol aro­ma­ti­sche jas­mijn­bloe­men – van het Fran­se merk THEODOR is mijn fa­vo­riet. Het merk van de melk is me om het even, maar wel on­mis­baar in de thee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.