We proud­ly pre­sent ...de Qu­oo­ker zwart!

Foodies - - FOOD NOTES - Kijk voor meer in­for­ma­tie op Qu­oo­ker.nl.

Met de Qu­oo­ker zwart in­tro­du­ceert Qu­oo­ker de eer­ste zwar­te ko­kend­wa­ter­kraan ter we­reld, die el­ke he­den­daag­se keu­ken af­maakt. Hij is be­schik­baar als Fu­si­on Squa­re en Fu­si­on Round, of­te­wel met een strak­ke rech­te of sier­lij­ke ron­de uit­loop. Bei­de zwar­te kra­nen zijn meng­kraan en ko­kend­wa­ter­kraan in één en wis­se­len di­rect van koud naar ko­kend wa­ter en an­ders­om. Ze bie­den al­le voor­de­len van de ver­trouw­de Qu­oo­ker: ener­gie­zui­nig, vei­lig, wa­ter­be­spa­rend, ruim­te­be­spa­rend en voor­al tijd­be­spa­rend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.