FOODIES BOEKEN

Wat je zo­mer­plan­nen ook zijn: je eer­ste ac­te de pré­sen­ce ma­ken in de keu­ken of je ver­die­pen in cu­li­nair Ca­ta­lonië, de­ze boeken hel­pen je op weg.

Foodies - - KOOKBOEKEN -

Van groen­tje tot keu­ken­held

Ver­geet de stu­den­ten­kook­boe­ken. Voor wie voor het eerst zelf ach­ter het for­nuis gaat staan, is Ba­sicCook­book al­les wat je no­dig hebt om dat vol zelf­ver­trou­wen te doen. Van het pel­len van gar­na­len tot het ma­ken van gra­naat­ap­pel­si­roop en van schnit­zels pa­ne­ren tot de ba­sics van het wok­ken.

Mat­thi­as F. Man­gold. Ba­sic Cook­book.

Lui­tingh-Sijt­hoff. 336 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Ve­ge­ta­risch com­fort food

De kom­me­tjes­trend is on­ver­min­derd po­pu­lair. De Zweed­se Ni­na Ols­son sluit met Bowls­of­good­ness aan in de rij en wie het laatst lacht, lacht het best. Dat be­wij­zen haar voed­za­me en ver­ras­sen­de ge­rech­ten ge­ïn­spi­reerd op de eet­fi­lo­so­fie uit Ol­sens jeugd in de ja­ren 70: zelf thuis je eten be­rei­den met ver­se pro­duc­ten.

Ni­na Ols­son. Bowls of good­ness.

Lui­tingh-Sijt­hoff. 192 pa­gi­na’s. Prijs: 20 eu­ro.

Voor chee­se­ca­kel­overs

In de zo­mer zin in taart? Dan bak je lek­ker fris­se chee­se­ca­ke. Met dit hand­za­me boek­je breid je je re­per­toi­re uit met Ita­li­aan­se ri­cot­ta­taart met mar­se­pein, yog­hurt-fram­bo­zen­chee­se­ca­ke, mi­ni-chee­se­ca­ke­jes met gei­ten­room­kaas en bra­men, een kloe­ke cho­co­la­de­chee­se­ca­ke of een van de an­de­re 32 va­ri­a­ties.

Chris­tin Ge­we­ke. I lo­ve chee­se­ca­ke.

For­te Cu­li­nair. 95 pa­gi­na’s. Prijs: 14,95 eu­ro.

“Een kom voor elk mo­ment van de dag.”

“Maak je ei­gen straw­ber­ry­chee­se­ca­ke­ijs­jes.”

“Be­gin­nen bij de ba­sis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.