Pint of kelk?

Foodies - - BIER -

Drink bier lie­ver niet di­rect uit fles of blik, want dan zie en ruik je het bier niet. En welk bier je ook drinkt, zorg er­voor dat je al­tijd een droog en voor­al schoon glas hebt. Zo ko­men geur, smaak én de schuim­kraag het bes­te tot hun recht. Er be­staan veel ver­schil­len­de soor­ten gla­zen, maar ze hoe­ven echt niet al­le­maal in je ser­vies­kast te staan. Met de­ze vier gla­zen kom je een heel eind. Niets voor­han­den? Dan doet een (groot) wijn­glas ook pri­ma dienst.

PINT:

Voor lich­te­re bie­ren zo­als pils of geu­ze. Mijn voor­keur gaat uit naar een strui­se uit­voe­ring van dit ty­pe glas, co­nisch (bo­ven­aan wij­der dan on­der­aan), met in­ke­pin­gen aan de on­der­zij­de om het con­tact tus­sen war­me han­den en het koe­le bier te mi­ni­ma­li­se­ren. Het En­gel­se pint­glas heeft bo­ven­aan een ver­dik­king; werkt ook pri­ma voor een pa­le ale, dry stout of por­ter.

KELK:

Een glas op een voet, wijd uit­lo­pend, voor ste­vi­ger bie­ren zo­als dub­bels, tri­pels en qua­dru­pels. Het no­digt uit om rus­tig te nip­pen en op­ti­maal van el­ke slok te ge­nie­ten. Al­leen al het uit­schen­ken in zo’n mooi glas is een feest.

TEKU:

Een glas dat voor vrij­wel elk ty­pe bier ge­schikt is en lijkt nog het meest op een groot wijn­glas: op een voet, met een wijd uit­lo­pen­de bo­dem, dan taps toe­lo­pend naar bo­ven, ein­di­gend in een uit­staan­de rand. Ont­wik­keld door de Ita­li­a­nen Teo Mus­so (te) en Ku­as­ka (ku).

PROEF:

Tot slot is een set klei­ne proef­glaas­jes han­dig om de echt zwa­re bie­ren in uit te schen­ken, bij­voor­beeld in de vorm van het proef­glas dat door de ISO is ont­wik­keld. Soms krijg je der­ge­lij­ke glaas­jes op bier­fes­ti­vals.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.