Dit is een boek over bier

Foodies - - BIER -

Wil je meer te we­ten ko­men over bier? In het re­cent ver­sche­nen boek Dit is een boek over bier zet Ray­mond van der Laan meer dan twin­tig bier­stij­len uit­een. Van der Laan neemt je mee op ont­dek­kings­reis en helpt je bij het ma­ken van een keu­ze in bier­ca­fé en –win­kel en geeft in­for­ma­tie over (nog) on­be­ken­de sma­ken, stij­len en brou­wers. Kort­om: een boek om dor­stig van te wor­den. Ti­tel: Dit is een boek over bier Au­teur: Ray­mond van der Laan Uit­ge­ve­rij: Fon­tai­ne Uit­ge­vers Aan­tal pa­gi­na’s: 180 Prijs: 14,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.