ZO ZOET ALS TO­MAAT

Wie heeft ze ook in de tuin of op het bal­kon? Die­p­ro­de to­ma­ten met zo’n glan­zend vel­le­tje dat in de zo­mer­zon op knap­pen staat. Heer­lijk! Af­ge­lo­pen ju­ni was de warm­ste maand van de eeuw en daar de­den mijn to­ma­ten het goed op. Het ge­volg van zo’n gul­le oogs

Foodies - - ANNE'S VINTAGE KEUKEN -

Bo­ta­nisch ge­zien is de to­maat een vrucht, hoe­wel we hem in de keu­ken va­ker be­schou­wen als groen­te. In de ja­ren 60, toen de to­maat in Ne­der­land ten to­ne­le ver­scheen, was dat an­ders. Voor we on­ze to­maat tot ket­chup of pas­ta­saus ver­werk­ten of op de krop­sla over­go­ten met sla­saus, aten we hem als fruit. Als kind maak­te mijn moe­der ken­nis met de to­maat op een wit­te bo­ter­ham met room­bo­ter en sui­ker. Klinkt gek, maar mis­schien valt dat wel mee. To­ma­ten, ze­ker als je ze in de war­me au­gus­tus­zon plukt, zijn hart­stik­ke zoet. Voor­al de klei­ne soor­ten zit­ten vol met sui­ker. Het zuur proef je voor­al in de zaad­lijs­ten. Voor zoe­te ge­rech­ten ge­bruik je daar­om lie­ver al­leen het vrucht­vlees. Dat com­bi­neert goed met va­nil­le of ka­neel, twee spe­ce­rij­en die er­om be­kend staan zoet­heid naar bo­ven te ha­len. Naast zoet en zuur smaakt de to­maat, voor­al als je hem ver­hit, be­hoor­lijk uma­mi. Ook dat proef je in de jam. Juist daar­om vond ik het lek­ker om hem te eten bij kaas, zie de dik­ke laag ri­cot­ta op dit brood­je jam. Of bij­voor­beeld bij stuk­jes man­chego. In Span­je vind je pot­jes to­ma­ten­jam trou­wens over­al in de su­per­mark­ten – mer­me­la­da

de­to­ma­te, ge­woon van He­ro. Maak je je ei­gen to­ma­ten­jam? Dan ben je al gauw een mid­dag­je zoet. Al­le zaad­jes uit de vlees­to­ma­ten ver­wij­de­ren is een tijd­ro­vend – nee, mind­ful – klus­je voor aan de tuin­ta­fel. Met de zo­mer­zon en een bam­me­tje room­bo­ter, to­maat en sui­ker on­t­he­si­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.