PITABROODJE REVISITED

Foodies - - GESPOT -

Het pitabroodje uit het Mid­denOos­ten, tra­di­ti­o­neel ge­ser­veerd met hum­mus, goes west. Je vult hem met Fran­se chè­vre, op z’n Ita­li­aans met to­maat en moz­za­rel­la of waar je ook maar zin in hebt. Het is de ide­a­le snack voor een lunch of pick­nick en zelf­ge­bak­ken zijn ze op hun lek­kerst. Je hebt van die brood­jes die de tand des tijds met ge­mak we­ten te door­staan. De Jood­se ba­gel, de Ita­li­aan­se fo­cac­cia en zo ook het pitabroodje. Ze wor­den al dui­zen­den ja­ren op de­zelf­de ma­nier ge­bak­ken. De eer­ste pi­ta’s ont­ston­den meer dan 4000 jaar ge­le­den in Meso­po­ta­mië. Goed pi­ta­brood­jes on­der­schei­den zich door de tech­niek waar­mee ze wor­den ge­bak­ken. Bij een ho­ge tem­pe­ra­tuur ont­staat er stoom in het plat ge­vorm­de deeg, waar­door het in het mid­den op­blaast en er een hol­te in het lang­zaam op­bol­len­de brood­je ont­staat. Hier­door kun je de pi­ta goed open­snij­den en vul­len. De­ze bak­wij­ze zie je ook te­rug bij het In­di­a­se naan­brood en ook bij piz­za, waar­bij het deeg juist aan de ran­den op­blaast. Het woord piz­za zou zelfs zijn af­ge­leid van pi­ta. Het pitabroodje ver­spreid­de zich rap door het Mid­den-Oos­ten en ook in Grie­ken­land werd het po­pu­lair. Tra­di­ti­o­neel wordt de pi­ta ge­ser­veerd met hum­mus, ba­ba ganoush, ge­roos­terd vlees, tzat­zi­ki of ta­bou­leh, maar de laat­ste tijd zie je ze ook steeds va­ker met an­de­re vul­lin­gen en wor­den ze ook wel pi­tapoc­kets ge­noemd. De ho­me­ma­de pi­tapoc­kets (p. 74) bij­voor­beeld, ge­vuld met aard­bei­en, bal­sa­mi­co en gei­ten­kaas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.