De ge­neug­ten van groen­ten

Groen­ten à la An­to­nio Car­luc­cio be­te­kent een feest aan hui­se­lij­ke Ita­li­aan­se ge­rech­ten. Het nieu­we boek Groen­ten van de ge­lief­de ve­te­raan van de Ita­li­aan­se keu­ken is geen ve­ge­ta­risch kook­boek – je vindt er ook ge­rech­ten met vlees en vis in – maar neemt st

Foodies - - BOEK -

Zijn ver­za­me­ling wan­del­stok­ken duidt er­op dat hij nog steeds graag door de na­tuur struint op zoek naar in­gre­di­ën­ten. Car­luc­cio: “Al heel jong leer­de ik veel over groen­ten. Mijn ou­ders had­den wei­nig geld en we wa­ren met veel kin­de­ren. Bui­ten naar ‘gra­tis’ groen­ten zoe­ken vorm­de daar­om een be­lang­rijk on­der­deel van on­ze we­ke­lijk­se, zelfs da­ge­lijk­se, be­zig­he­den.” Na­tuur­lijk ont­bre­ken dan ook in het boek de ge­rech­ten met pad­den­stoe­len niet, het lie­ve­lings­in­gre­di­ënt van Car­luc­cio.

De vruch­ten, za­den, wor­tels, bloem­knop­pen, bla­de­ren en sten­gels van plan­ten vor­men vaak het hart van Ita­li­aan­se ge­rech­ten, in plaats van het vroe­ger zo kost­ba­re vlees. Het was zaak de smaak er­van op­ti­maal te be­nut­ten. Wan­neer je door de re­cep­ten voor ri­sot­to met veld­zu­ring, zoet­zu­re pom­poen en ge­vul­de olij­ven in Groen­ten heen bla­dert, wil je het liefst zo snel mo­ge­lijk zelf in de keu­ken aan de slag. Car­luc­cio maakt het wel heel ver­lei­de­lijk om meer groen­ten te eten.

Ti­tel: Groen­ten Au­teur: An­to­nio Car­luc­cio Uit­ge­ve­rij: Ae­ri­al Me­dia Com­pa­ny Aan­tal pa­gi­na’s: 288 Prijs: 27,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.