Frietei

Foodies - - VESTERS - Jeroen Ves­ters is chef-kok van res­tau­rant Ves­ters in Nij­me­gen.

Ge­rou­ti­neerd dipt Rob zijn frietei in de klod­der mos­terd die op het schaal­tje voor hem ligt. Hij neemt de kro­kan­te korst tus­sen zijn tan­den, zuigt ver­koe­len­de lucht aan en neemt een voor­zich­ti­ge, eer­ste hap. Hij richt zijn blik om­hoog en lang­zaam gaan zijn ogen dicht: voor even is hij te­rug in zijn ver­lo­ren jeugd. Het is vijf­tig jaar ge­le­den dat de ge­bo­ren Ven­lo­naar hier zijn eer­ste frietei proef­de. De snack met het knap­pe­ri­ge, dub­bel ge­pa­neer­de laag­je, de zach­te, naar ker­rie sma­ken­de kalfs­ra­gout en het ge­hal­veer­de, ge­kook­te ei er­in raak­te hem in het holst van de stu­den­ten­nacht diep. Lief­de op het eer­ste ge­zicht was het. Hij werd in de ja­ren daar­na mu­zi­kant, gi­taar­le­raar, va­der en opa in Ven­lo en elk jaar wa­ren er wel een paar avon­den die ein­dig­den met een frietei. Al­hoe­wel het er met het ver­strij­ken van de ja­ren wel min­der wer­den.

Aan de an­de­re kant van de toon­bank staat Hans. Hij in­for­meert in zwaar Ven­loos dia­lect of het ei smaakt. Niet uit rou­ti­ne maar uit op­rech­te in­te­res­se. Ie­de­re week rolt hij friet­ei­e­ren met zijn moe­der en dat al vijf­tig jaar lang. Zijn snack­bar is een van de laat­sten in Ne­der­land die zijn ei­gen snacks maakt. Zijn vraag is op­recht en per­soon­lijk. “Het doet wat Ja­pans aan,” zegt Rob. “Wat be­doel je?” Vraagt de ver­ko­per van snacks. “Niet het frietei zelf, maar wel de ma­nier waar­op jij er­mee be­zig bent. In Ja­pan ge­ven ze cu­li­nai­re tra­di­ties ook van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie door. Het ver­fij­nen er­van staat daar hoog in aan­zien. Het lijkt op hoe jij en je moe­der die friet­ei­e­ren tel­kens pro­be­ren te per­fec­ti­o­ne­ren.”

“Of je ze nou in Ja­pan haalt of in Gro­nin­gen”, zegt de snack­spe­ci­a­list, “aan mijn friet­ei­e­ren kun­nen ze niet tip­pen Rob. Wil je d’r nog één?”

“Ja gèr,” zegt Rob, wat Ven­loos is voor graag, en ge­rou­ti­neerd dipt hij nog­maals zijn vers ge­bak­ken frietei in de mos­terd die op het schaal­tje voor hem ligt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.