Emil:

Foodies - - FOODNOTES -

“Als se­ri­eu­ze ijs­fa­na­ten wa­ren we voor­af­gaand aan ons be­zoek aan scha­pen­boer­de­rij de Scha­pen­streek erg be­nieuwd naar de smaak van hun ijs van scha­pen­melk. Zou je er een ty­pi­sche scha­pen­s­maak in te­rug kun­nen proe­ven? Kun je er el­ke smaak ijs mee ma­ken? Zou het ijs niet te zwaar val­len en pakt het vet­ge­hal­te van scha­pen­melk po­si­tief of ne­ga­tief uit? Kort­om, is het lek­ker? Op p. 48 vind je ant­woord op al de­ze drin­gen­de vra­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.