Fram­bo­zen­marsh­mal­lows

Foodies - - OP HET MENU -

Be­rei­dings­tijd: ca. 45 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 67 kcal 1 g ei­wit 0 g vet 16 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor ca. 50 stuks

450 g fram­bo­zen vers of diep­vries 12 ge­la­ti­ne­blaad­jes 500 g sui­ker 1 tl glu­co­se­stroop 2 ei­wit­ten ro­ze kleur­stof 150 g poe­der­sui­ker 150 g ma­ï­ze­na bak­pa­pier kook­ther­mo­me­ter 1 Be­kleed een bak­blik van ca. 20x35 cm met bak­pa­pier. Ver­warm 300 g fram­bo­zen in de mag­ne­tron tot ze ko­kend heet zijn en uit el­kaar val­len. Prak de fram­bo­zen met een vork in een zeef en pers er zo­veel mo­ge­lijk sap uit. Je hebt on­ge­veer 200 ml sap no­dig. Week de ge­la­ti­ne­blaad­jes in koud wa­ter. 2 Doe de sui­ker met de glu­co­se­stroop en 200 ml wa­ter in een steel­pan. Ver­warm rus­tig op laag vuur tot de sui­ker is op­ge­lost. Breng aan de kook. Klop, zo­dra de tem­pe­ra­tuur van de si­roop bij­na 125°C is, de ei­wit­ten stijf in een gro­te kom. Giet de he­te si­roop zo­dra hij 125°C is ge­lei­de­lijk al klop­pend bij het ei­wit. 3 Knijp de ge­la­ti­ne uit en klop de blaad­jes door het ei­wit­schuim; door de warm­te van de sui­ker­si­roop zul­len ze op­los­sen. Voeg zo­dra de ge­la­ti­ne is op­ge­lost het fram­bo­zen­sap toe en klop het ge­heel nog ca. 10 mi­nu­ten tot het zeer dik is. 4 Schep vlug de helft van het meng­sel in een an­de­re kom en roer er zo­veel kleur­stof door­heen dat een mooie fram­bo­zen­kleur ont­staat. Roer de over­ge­ble­ven fram­bo­zen er­door­heen. Schep de twee ei­wit­meng­sels in hoop­jes door el­kaar in het bak­blik en maak met een hou­ten le­pel een ge­mar­merd pa­troon. Laat de marsh­mal­low een 2-3 uur bij ka­mer­tem­pe­ra­tuur op­stij­ven. 5 Zeef de poe­der­sui­ker en de ma­ï­ze­na bo­ven een kom. Stort het marsh­mal­low­meng­sel op een snij­plank, ver­wij­der het bak­pa­pier en snijd in ca. 50 stuk­ken. Be­strooi de marsh­mal­lows met het poe­der­sui­ker­meng­sel zo­dat ze rond­om be­dekt zijn. Be­waar de marsh­mal­lows tus­sen bak­pa­pier in een af­ge­slo­ten blik. De marsh­mal­lows zijn ca. 3 da­gen te be­wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.