Rijs­te­pap

Foodies - - OP HET MENU -

In Por­tu­gal kent de lief­de voor rijst geen gren­zen en we zijn dan ook dol op rijs­te­pap. Als ik dit ge­recht maak, roept de geur al­tijd her­in­ne­rin­gen op aan mijn jeugd, toen mijn oma dit vaak maak­te. Ze schep­te het op een bord en zet­te het op ta­fel om het af te la­ten koe­len en er pa­tro­nen op te ma­ken met ka­neel. Ze zet­te al­tijd een kom­me­tje voor mij apart om te proe­ven, waar­schijn­lijk om te voor­ko­men dat ik voort­du­rend vroeg of het al klaar was. Aan dit een­vou­di­ge, klas­sie­ke re­cept heb ik pis­ta­che­no­ten toe­ge­voegd.

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

150 g kort­kor­re­li­ge wit­te rijst het liefst Por­tu­ge­se caro­li­no-, Ja­pan­se sus­hi- of Spaan­se bom­ba­rijst 800 ml vol­le melk 80 g fijne ta­fel­sui­ker een paar reep­jes ci­troen- en si­naas­ap­pel­schil, plus ci­troen- en si­naas­ap­pel­rasp, naar smaak naar keu­ze 1 ka­neel­stok­je door­mid­den ge­bro­ken 3 ei­dooi­ers 50 ml kook­room naar keu­ze 40 g pis­ta­che­no­ten ge­peld, ge­roos­terd

en grof ge­hakt ka­neel naar smaak zee­zout­vlok­ken

1 Spoel de rijst af vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king. Breng in een pan 300 ml wa­ter met een snuf­je zout aan de kook. Voeg al roe­rend de rijst toe en kook hem cir­ca 15 mi­nu­ten op laag vuur, tot het wa­ter is op­ge­no­men. Voeg wat ex­tra wa­ter toe als de rijst be­gint te plak­ken.

2 Ver­warm in een an­de­re pan de melk en sui­ker met de ci­troen- en de si­naas­ap­pel­schil en -rasp en het ka­neel­stok­je. Ik tel al­tijd hoe­veel schil­le­tjes ik in de pan doe, zo­dat ik ze­ker weet dat ik ze er la­ter ook al­le­maal weer heb uit­ge­haald. Af­han­ke­lijk van de ge­wens­te smaak­sterk­te kunt u de schil­le­tjes nu ver­wij­de­ren of ze er nog wat lan­ger in la­ten.

3 Giet het melk­meng­sel beet­je bij beet­je bij de rijst en roer na el­ke scheut goed. Kook de pap nog cir­ca 20 mi­nu­ten op laag vuur, tot hij dik en ro­mig is. Roer de ei­dooi­ers en even­tu­eel de room er­door vlak voor u de pap ser­veert, en laat de pap nog een paar mi­nu­ten heel zacht­jes ko­ken. Hij wordt dik­ker naar­ma­te hij meer af­koelt en u kunt hem zo no­dig ver­dun­nen met wat room of melk.

4 Ser­veer de rijs­te­pap op een gro­te ser­veer­schaal of in apar­te kom­men. Ik eet dit des­sert graag met ge­roos­ter­de pis­ta­che­no­ten en ka­neel. U kunt ook wat ci­troen- en si­naas­ap­pel­rasp toe­voe­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.