De Coo­king High­lan­der

Foodies - - FESTIVAL FOOD - coo­king­high­lan­der.nl

Volg je neus en kom te­recht bij De Coo­king High­lan­der. Of volg je ogen en kom óók te­recht bij De Coo­king High­lan­der. De hou­ten huis­jes met een sterk Kel­tisch con­cept (denk aan ro­buus­te bar­be­cues, aar­de­wer­ken ser­vies en stoe­re man­nen in hout­je-touw­tje shirts) trek­ken vaak de aan­dacht van fes­ti­val­be­zoe­kers. Al helpt het vast ook mee dat de geur van bur­gers en knof­look­bro­den van een af­stand­je je reuk­or­gaan prik­kelt. Voor­al om die knof­look kun­nen veel men­sen niet heen, zegt ei­ge­naar Mi­chael Mül­ler. “De ‘gar­lic breads’, zo­als wij ze noe­men, zijn een hit. We gril­len ons ei­gen brood ter plek­ke af op een gro­te bak­plaat. Boven­op de kro­kan­te knof­look­laag komt een fris­se dot yog­hurt­saus en wat ver­se krui­den. Het af­top­pen ge­beurt door de be­zoe­kers zelf. Ze kun­nen kie­zen uit ver­se of ge­bak­ken ui­en, to­ma­ten­sal­sa, olij­ven, pe­pers, pit­ti­ge saus of kom­kom­mer.” Een per­fec­te fes­ti­val­hap, ten­zij je nog een leu­ke fes­ti­val­crush hebt. In dat ge­val kun je bij De Coo­king High­lan­der ook nog te­recht voor Ame­ri­kaan­se bur­gers die wor­den ge­grild op ro­buus­te bar­be­cues van meer dan een me­ter breed. “Het idee voor die bar­be­cues komt van mijn va­der Pe­ter Mül­ler, voor­ma­lig chef uit Gro­nin­gen. Sa­men met een kun­ste­naar en de folk­band Ra­pal­je heeft hij er in 2002 een aan­tal la­ten ont­wer­pen. Zijn in­te­res­se in bar­be­cue­ën, zijn lief­de voor Kel­ti­sche mu­ziek en zijn vriend­schap met Ra­pal­je wa­ren de in­gre­di­ën­ten voor ons unie­ke con­cept.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.