Roots

Foodies - - VOORWOORD -

Je kunt het meis­je wel uit Dren­the ha­len, maar Dren­the niet uit het meis­je. Het is al­weer vier jaar ge­le­den dat ik het vlak­ke veen- en zand­land van het noor­den in­ruil­de voor het glooi­en­de Gel­der­land. En hoe­wel het wo­nen in een gro­te stad heer­lijk is en de Nij­me­ge­na­ren een ge­zel­lig volk­je zijn, mis ik de Dren­ten wel. Dat be­sef­te ik weer eens goed toen ik op pad was voor Drie­maal Dren­the (p. 14). Ik mis de nuch­te­re men­ta­li­teit die ik zag bij Kees Goen­se van Fruit­kwe­ke­rij Goen­se in Mar­wijk­s­oord en de gast­vrij­heid die ik voel­de bij kro­ket­ten­ko­ning Rien Prin­sen in Nieuw-Weer­din­ge en kaas­ma­ke­rij de Krui­den­wei in Nooit­ge­dacht. Maar ik mis ook het Drent­se eten. De dro­ge (nee, dreu­ge) worst, de knie­per­ties (de dun­ne zuute koe­kies die mien opa met Old & Nei al­tied mo­akt) en de Drent­se bo­nen­brij (Bartje Bar­tels bad mis­schien niet veur bruune boon’n, moar ik wel). Het zijn pro­duc­ten waar­voor ik graag af en toe twee uur in de au­to zit om ze te proe­ven. En dan heb ik het nog niet eens over de lek­ke­re Drent­se gei­ten­ka­zen, am­bach­te­lij­ke co­quil­le­kro­ket­ten en aal­bes­sen die je in de­ze uit­ga­ve vindt.

De ge­rech­ten waar­mee je op­groeit, zijn de ge­rech­ten waar je naar ver­langt als je lan­ge tijd van huis bent. Daar­om wil­den we na een lan­ge zo­mer een num­mer ma­ken waar­mee het voor ie­der­een fijn thuis­ko­men is. Vol met ty­pi­sche Ne­der­land­se pro­duc­ten en ge­rech­ten zo­als pin­da­kaas (p. 22), vis uit de Noord­zee (p. 30), drop (p. 48) en pas­ta met boe­ren­kool (p. 86). We se­lec­teer­den het lek­ker­ste uit de la­ge lan­den sa­men met een paar fij­ne Ne­der­lan­ders zo­als Yvet­te van Boven en Estée Stroo­ker. Op va­kan­tie gaan is leuk, maar thuis­ko­men is nog veel leu­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.