Ke­tel­broek

in Groes­beek

Foodies - - FOODNOTES -

Sa­men met Xa­vier San Gi­or­gi en Pie­ter Jan­sen be­gon Wou­ter van Eck ja­ren ge­le­den het eer­ste voed­sel­bos van Ne­der­land. In ok­to­ber 2014 ging foodies er een kijk­je ne­men en pluk­ten we met Wou­ter en Xa­vier een ge­zon­de maal­tijd bij el­kaar. In het voor­jaar geeft Wou­ter rond­lei­din­gen door Ke­tel­broek, een be­zoek­je waard. voed­sel­bos­bouw.org/ke­tel­broek

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.