Aard­ap­pel-len­te-ui­soep

Foodies - - OP HET MENU -

Kip met ci­troen, olij­ven en or­zo uit de oven

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 15 min. Per por­tie: ca. 434 kcal 34 g ei­wit 32 g vet 17 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 6 per­so­nen

1 ro­de ui in par­ten zout en pe­per 12 he­le kip­pen­dij­en met vel en bot 1 ci­troen in 6 par­ten 200 ml wit­te wijn of kip­pen­bouil­lon 300 g or­zo Griek­se pas­ta­soort, ook wel krit­ha­ra­ki ½ bos­je pe­ter­se­lie ge­hakt 24 gro­te groe­ne, vle­zi­ge olij­ven zon­der pit,

in vie­ren alu­mi­ni­um­fo­lie 1 Ver­warm de oven voor (elek­trisch: 190°C / he­te­lucht: 170°C). Ver­deel de ro­de ui over de bo­dem van een braad­slee. Be­strooi met zout en pe­per. Ver­deel de kip er­over­heen. Pers de ci­troen er­over uit. Leg de uit­ge­pers­te part­jes rond­om de kip. Schenk de wit­te wijn of kip­pen­bouil­lon er­bij. Be­strooi het vel van de kip­pen­dij­en met zout en pe­per. Bak het ge­heel 45-55 mi­nu­ten in de oven, tot de kip kro­kant en goud­bruin is. 2 Kook in­tus­sen de or­zo vol­gens de aan­wij­zin­gen op de ver­pak­king in wa­ter met wat zout. 3 Neem de braad­slee uit de oven. Neem de kip er­uit en houd hem warm on­der alu­mi­ni­um­fo­lie. Doe de or­zo in de braad­slee en roer al­les goed door el­kaar. Roer de pe­ter­se­lie en de olij­ven er­door­heen. Leg de kip er­bo­ven­op en ser­veer.

Aard­ap­pel-len­te-ui­soep

Be­rei­dings­tijd: ca. 30 min. Per por­tie: ca. 347 kcal 16 g ei­wit 15 g vet 33 g kool­hy­dra­ten

In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen

bo­ter 10 len­te-uitjes schoon­ge­maakt, in rin­gen 750 g krui­mi­ge aard­ap­pels ge­schild, in blok­jes 1,5 l groen­te­bouil­lon 100 ml slag­room zout en pe­per 1 Smelt een klont­je bo­ter in een gro­te pan en voeg de len­te-ui toe (houd een hand­je len­te-ui ach­ter ter gar­ne­ring). Fruit de len­te-ui in 5-7 mi­nu­ten zeer zacht op laag vuur. Voeg de aard­ap­pels en de bouil­lon toe. Breng aan de kook. 2 Kook het ge­heel 10-15 mi­nu­ten tot de aard­ap­pel heel zacht is. Neem de pan van het vuur. Pu­reer het ge­heel zeer glad met een staaf­mixer. 3 Roer de slag­room door de soep. Breng op smaak met zout en pe­per. Ser­veer in kom­men en gar­neer met de ove­ri­ge len­te-ui.

Emil: “De wit­te wijn geeft de oven­scho­tel ex­tra pit, maar ook met bouil­lon is hij erg lek­ker.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.