Wild eten in de Ach­ter­hoek – Een rij­ke tra­di­tie

Foodies - - GREENCO FOODIES -

Van­af half ok­to­ber tot eind ja­nu­a­ri heeft de Ach­ter­hoek­se gas­tro­no­mie weer tal­lo­ze sma­ke­lij­ke en bij­zon­de­re wild­ge­rech­ten op het me­nu. Ruim twin­tig res­tau­rants ser­ve­ren dan smaak­vol­le wild­ge­rech­ten. De koks wer­ken veel­al met wild uit hun ei­gen re­gio. Zij we­ten pre­cies hoe ze dit vlees het bes­te tot hun recht kun­nen la­ten ko­men. Niet voor niets rijdt me­nig lief­heb­ber in het na­jaar naar de Ach­ter­hoek voor een heer­lij­ke ree­rug of ha­zen­pe­per.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.