His­to­ri­sche stad­jes

Foodies - - GREENCO FOODIES -

In de Ach­ter­hoek zijn tal van stad­jes en dor­pen waar de ge­schie­de­nis tot op de dag van van­daag zicht­baar is in de his­to­ri­sche ge­bou­wen, de smal­le straat­jes, de stads­grach­ten en de stil­le ho es. Elk stad­je heeft een ei­gen ver­haal, dat vaak wordt ver­teld in een mu­se­um of tij­dens een stads­wan­de­ling. Maar ook shop­lief­heb­bers kun­nen in de Ach­ter­hoek hun hart op­ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.