Mu­sea in de Ach­ter­hoek

Foodies - - GREENCO FOODIES -

Een be­zoek aan een Ach­ter­hoeks mu­se­um in­spi­reert je, hoe jong of oud je ook bent! Zet je zin­tui­gen wa­gen­wijd open en ge­niet van het ge­va­ri­eer­de aan­bod. De Ach­ter­hoek heeft een breed sca­la aan kunst en cul­tuur voor je in pet­to. Be­zoek bij­voor­beeld een van de prach­ti­ge mu­sea vol toon­aan­ge­ven­de schil­der-, glas- en beeld­houw­kunst van in­ter­na­ti­o­na­le groot­mees­ters. Ver­der vind je in elk dorp­je of stad­je wel een bij­zon­der mu­se­um dat je mee te­rug neemt naar his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen, het ver­zet in de Twee­de We­reld­oor­log in de Ach­ter­hoek. Of een mu­se­um dat je al­les leert over ou­de ge­woon­ten en ver­vlo­gen ge­brui­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie op mu­sea-ach­ter­hoek.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.