Streek­pro­duc­ten

Foodies - - GREENCO FOODIES -

De uit­druk­king ‘wat je van ver haalt, is lek­ker’ klopt ei­gen­lijk niet. Want juist de smaak van streek­pro­duc­ten is on­ge­ë­ve­naard. En dat is niet zo vreemd, want streek­pro­duc­ten krij­gen ruim de tijd om te groei­en en te rij­pen. Tra­di­tie­ge­trouw valt er in de na­zo­mer en de herfst veel te oog­sten. In de streek vind je veel be­drij­ven die vol pas­sie hun ei­gen kaas, fruit, vlees, brood of wijn ma­ken. Vaak is er een char­mant klein win­kel­tje waar je de pro­duc­ten kunt ko­pen. Of je komt langs de weg klei­ne stal­le­tjes te­gen, waar al­ler­lei pro­duc­ten van ei­gen land wor­den ver­kocht. Ook de res­tau­rants ma­ken graag ge­bruik van de pro­duc­ten uit ei­gen streek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.