Wat heb je no­dig?

Foodies - - BROOD -

Een gro­te weck­pot met beu­gel­slui­ting is ide­aal om een star­ter in te ma­ken. Het dek­sel kan iets open wan­neer de star­ter op ka­mer­tem­pe­ra­tuur moet staan, en kan ge­slo­ten wor­den wan­neer je hem be­waart in de koel­kast. Ge­bruik een meng­sel van ster­ke tar­we­bloem en rog­ge­bloem. Ster­ke bloem be­vat ster­ke glu­ten­ver­bin­din­gen die de CO2 goed in het deeg vast kun­nen hou­den, zo­dat mooie bel­len ont­staan. Rog­ge­bloem be­vat veel sui­kers, zo­dat de gis­ten ge­noeg te eten heb­ben. Koop je bloem bij voor­keur bij de mo­len en maak ge­bruik van een goe­de di­gi­ta­le weeg­schaal, zo­dat je pre­cies ge­lij­ke de­len wa­ter en bloem toe­voegt bij el­ke voe­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.