Ve­gan fi­ne di­ning

Foodies - - NOG EENTJE DAN -

“Mor­ris&Bel­la” De ba­sis van de ge­rech­ten is ve­ga­nis­tisch, met de mo­ge­lijk­heid om vlees of vis toe te voe­gen als sup­ple­ment.Bi­o­lo­gisch, lo­kaal ge­pro­du­ceerd, sei­zoens­ge­bon­den en met zo min mo­ge­lijk ver­spil­ling cre­ëert Mor­ris in­spi­re­ren­de ge­rech­ten waar­bij Bel­la bij­pas­sen­de bi­o­lo­gi­sche wij­nen of fris schenkt. It all starts with ve­ge­ta­bles! mor­ri­sen­bel­la.nl - AM­STER­DAM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.